Rohepööre

Euroopa Liidu riigipead ja valitsusjuhid leppisid kokku eesmärgis vähendada aastaks 2030 ELi üleselt kasvuhoonegaaside heitkoguseid 55 protsendi võrra võrreldes aastaga 1990. Ülemkogu jõudis lõplikule kokkuleppele ELi järgmises seitsmeaastases eelarves ja taaskäivitamise kavas. Praegune rohegaasi tootmise koguvõimsus Eestis on 15 mln m3. Kui kõikide uute hangete maht juurde arvestada, suureneks vajadus 25-30 miljoni kuupmeetrini aastas. Saadaoleva toorme poolest võiks tootmist vabalt vähemalt kolmekordistada.

  Asetame vesiniku kõrvale läga ja sõnniku

  • Raul Kotov
  • 11.03.2021
  • err.ee
  LOE LÄHEMALT

  Me ei vaja rohepööret kui loosungit

  LOE LÄHEMALT

  Rohepööre vajab inimeste harimiseks palju rohkem head aimekirjandust kui hüsteerilisi ajaleheartikleid

  • Peeter Olesk
  • 23.02.2021
  • err.ee
  LOE LÄHEMALT