Kuidas valmib rohegaas?

  • Etapp 1

    Sõnnik, läga ja taimse päritoluga toidujäätmed pannakse kääritisse, kus bakterite toimel eraldub 40 päeva jooksul biogaas. Loomset päritolu jäätmed (näiteks tapamajast) töödeldakse esmalt pastörisaatoris ja sealt lähevad need samuti edasi kääritisse.

  • Etapp 2

    Kääritis tekkinud biogaasis on 55% ulatuses metaani ja selle põletamise teel saab toota nii elektrit kui ka soojust. Rohegaasijaamas rafineeritakse biogaas membraani abil 98-protsendilise metaanisisaldusega biometaaniks. Tanklasse jõudes surutakse see 80-kordselt kokku, mille tulemuseks on CNG-ga identne mootorikütus. Rohegaasi saavad tarbida nii suured kui väikesed transpordivahendid nii inimeste kui ka kauba veoks, nii linnades kui ka linnade vahel.

  • Etapp 3

    Käärimisprotsessi jäägid ehk digestaat toimetetakse hoidlasse ehk laguuni ja sealt edasi põllule. Digestaat on ülikvaliteetne ja sertifitseeritud orgaaniline väetis, millest taimedel on kerge omandada lämmastikku ja fosforit. Erinevalt sõnnikust puudub digestaadil hais ja keskkonda jääb eraldumata hulk kahjulikku metaani. Samuti ei sisalda digestaat umbrohuseemneid.

Kogemus

Eesti Biogaasi osalusega Rohegaasijaamades biogaasi rafineerimiseks kasutatav tehnoloogia on pärit Saksa ettevõttelt EnviTec Biogas AG, mis toodab seadmeid kogu tootmistsükliks. EnviTec on ise suurim rohegaasi tootja Saksamaal, talle kuulub tervelt 76 jaama. Firma tegutseb 16 erinevas riigis. Eestis olevad rohegaasijaamad on rajanud EG Ehitus AS.

Keskkond

Rohegaas on kõige puhtam ja keskkonnasõbralikum kütus, mille tootmiseks vajalik tooraine loomasõnniku ja toidujäätmete näol on ammendamatu. Kogu protsess toimub Eestis, andes olulise panuse kohalikule ettevõtlusele ja jäätmemajandusele. Samal ajal muutub õhk puhtamaks, kuna rohegaasi põlemisel eraldub vaid süsihappegaasi ja veeauru. Autotootjad pakuvad üha enam gaasimootoriga mudeleid, nende müük on selges kasvus. Meie jaheda kliima puhul omab elektrimootoriga võrreldes eelist ka asjaolu, et gaasimootorist eraldub salongi kütmiseks soojust.