Firmast

Eesti Biogaas OÜ

Mõne aasta eest selgus, et kahel Eesti suurettevõttel on sarnane visioon optimaalsest strateegiast transpordisektori kliimaneutraalsuse saavutamiseks. Tänaseks omab Alexela ja Infortari poolt loodud ühisfirma Eesti Biogaas osalust kolmes rohegaasijaamas ning on nendesse investeerinud kokku 11 miljonit eurot.

 • Vinni

  Tootmismaht 30 GWh
  Lääne-Virumaa | 2013

  Vinni Biogaasi põhitegevus on kodumaise transpordikütuse tootmine põllumajandus- ja toiduainetööstuse jääkidest. Täiendavalt saab koostootmise režiimis elektri- ja soojusenergiat kogu Vinni alevik. Kääritusprotsessist alles jääv digestaat on suurepärane väetis kohalikele põldudele. Rohegaasi tootmist alustati 2020, samal aastal väljastas SA Taaskasutatavate Materjalide Sertifitseerimiskeskus Vinni Biogaasile esimese kääritusjäägi tootmise sertifikaadi Eestis.

 • Ilmatsalu

  Tootmismaht 30 GWh
  Tartumaa | 2013

  Tartu Biogaasi põhitegevuseks on kodumaise transpordikütuse tootmine põllumajandus- ja toiduainetööstuse jääkidest. Sarnaselt Vinnile saab ka Ilmatsalu alevik soojusenergiat. 2020. aastal alustati Ilmatsalus rohegaasi tootmisega.

 • Oisu

  Tootmismaht 30 GWh
  Järvamaa | 2013

  Oisu Biogaasi põhitegevuseks oli algselt rohelise elektri- ja soojusenergia tootmine põllumajandusjäätmetest, toodetud soojust kasutatakse Oisu aleviku kütmiseks. 2021. aasta kevadel lisati kompleksile rafineerimisseade ning hakati valmistama rohegaasi. Oisu jaamas omab 40% osalust põllumajandusettevõte Estonia OÜ.